بررسی ابعاد امنیت در جامعه مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده دوم

چکیده

امنیت در امان بودن یا در امان حس کردن خود از صدمه یا خطر- معمولا از شرایطی است که بسیار ارج گذاشته می‌شود. در آیین اسلام نیز امنیت به عنوان یکی از اصول زندگی و عنصر ضروری در بهره وری از مزایا و مواهب حیات و نیز زمینه ساز تکامل و ارتقا بشر تلقی کرده و آن را به عنوان یکی از مقدس ترین آرمان‌‌‌های بشری و الهی یاد شده است تا آنجایی که با بررسی آیات قرآن کریم پیرامون امنیت می‌توان به جایگاه والای امنیت از دیدگاه اسلام پی برد بنابراین در ایران نیز بنا به ماهیت اسلامی جامعه، مقوله امنیت اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی نخست امنیت و انواع آن را در منظومه فکری مقام معظم رهبری بررسی کرده و سپس نقش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در تحقق آنها واکاوی نماید. هدف این پژوهش در هر جامعه ای، مهم ترین زمینه لازم برای پیشرفت‌‌‌های مادی و معنوی و شرط حرکت عظیم اجتماعی برای یک ملت در درجه اول امنیت است. انواع امنیت در کنار یکدیگر ابعاد حساس حیات آدمی را تشکیل می‌دهند. بدون امنیت یک کشور در همه عرصه‌ها و صحنه‌‌‌های فعالیت و تلاش دچار مشکل است.

کلیدواژه‌ها