تبیین الگوی سبک زندگی جامعه اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و نقش آن در نظم و امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله تبیین الگوی سبک زندگی جامعه اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مد ظله العالی). از این رو پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی به بررسی سخنان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و آیات، احادیث و متون اسلامی پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اسلام به عنوان دینی که فرستاده خداوند متعال است، همانطور که در آفرینش به نظم توجه کرده، در تعلیم و تربیت کودکان نیز به درونی سازی مفاهیم نظم و امنیت بها داده و از طریق دستوراتی تجویزی در دوره‌های مختلف رشد فرزندان به درونی سازی این مفاهیم توجه می‌نماید.با توجه به رشد تکنولوژی و ‌تأثیر معرفی سبک‌های جدید و جذاب بیگانه در رسانه‌های اجتماعی بر اقشار مختلف جامعه و در نتیجه استفاده و وابستگی به این رسانه‌های اجتماعی، این سبک‌ها کم کم در زندگی فرد جایگاه مشخصی پیدا خواهد کرد، و پس از مدتی جزئی از سبک زندگی فردی و جمعی افراد خواهد شد. لذا با توجه به جوان بودن جمعیت کشور ضروری است با ‌تأثیرپذیری از گفتمان سبک زندگی در بیانات مقام معظم رهبری و سبک زندگی اسلامی که در قرآن و روایات ائمه معصومین(ع) بیان گردیده است، الگوی اسلامی سالم سبک زندگی را برگزیده تا از انحرافات مصون مانده و جامعه‌ای در خور نام اسلام بوجود آوریم.

کلیدواژه‌ها