نقش نماز در تعالى فرهنگى-اجتماعى سبک زندگى اسلامى با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دارد، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 نویسنده دوم

چکیده

زمینهوهدف: پژوهش حاضر با تأکید برآموزه­هاى اسلامى و با بهره­گیرى از بیانات مقام معظم رهبری، به بررسی کاربردی ترین ابعاد فرهنگی - اجتماعی نماز در سه حوزه «خانواده، حقوق و اخلاق اجتماعی» می پردازد و در صدد بیان اثبات نقش مؤثر نماز در اصلاح سبک زندگی، از سبک زندگی غربی و سکولار، به سمت سبک زندگی اسلامی است. بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سبک زندگی اسلامی و نقش نماز در تعالی فرهنگی - اجتماعی این نوع سبک زندگی با بهره گیری از آیات، روایات و بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی، توجه دادن به نماز در ابعاد مختلف زندگی و ارائه راهکار برای اصلاح سبک زندگی به روش اسلامی از اهداف و محورهای مورد توجه در این نوشتار است.
روش تحقیق:  روش گردآوری اطلاعات در این نگارش، کتابخانه ای و اسنادی است و کتاب ها و مقاله های چاپ شده به زبان های فارسی و عربی با روش توصیفی- تحلیلی مورداستفاده قرار گرفته است.
نتیجه: با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر نماز در شئون مختلف سبک زندگی و بر اساس تجزیه و تحلیل آثار و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن، نتیجه می شود که «نماز» با التزام به حقوق خانواده، پایبندی به حقوق اجتماعی و توسعه اخلاق اجتماعی، باعث می شود که ابعاد مختلف فرهنگی - اجتماعی سبک زندگی انسان تعالی یابد و جامعه اسلامی می تواند در سایه آن به شکوفایی و رشد فرهنگی و اجتماعی برسد و موجب تحقق حیات طیبه ای گردد که در قرآن کریم بیان شده است.

کلیدواژه‌ها