‌بهینه‌سازی جانمایی اماکن پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

این مقاله کاربرد تکنیک‌های ‌بهینه‌سازی و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی را برای جانمایی اماکن پلیسی با نظر به محدودیت‌های بودجه و امکانات ارائه می‌دهد. اهداف مورد نظر عبارت از به حداقل رساندن مسافت‌ها و ایجاد پوشش حداکثر ایستگاه‌های پلیس در مناطق مستعد جرم هستند. دو مدل ‌بهینه‌سازی مورد بررسی قرار گرفتند: حداکثر پوشش و پی-میانه. ‌بهینه‌سازی با تکنیک‌های تجزیه و تحلیل فضایی جغرافیایی برای تخصیص منابع محدود پلیس در ناحیه لندن بزرگ، یکپارچه سازی شد. علاوه بر این، نتایج ‌بهینه‌سازی با محل‌های استقرار کنونی پلیس لندن مقایسه شد. در نهایت، انعطاف پذیری راه حل‌های ‌بهینه‌سازی با استفاده از آنها برای سناریوی حمله تروریستی که در 7 ژوئیه 2005 اتفاق افتاد، ارزیابی شد. این مطالعه به مطالعه پایداری و امنیت شهری کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها