بی تابعیتی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان در استان کرمان و تاثیر آن بر نظم و امنیت عمومی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

حقوق/دفتر تحقیقات

چکیده

زمینه و هدف: بحث حضور مهاجران افغان در استان کرمان دارای ابعاد گسترده­ای است و طیف وسیعی از فرصت­ها و تهدیدها را ایجاد میکند. ازدواج یکی از مهمترین مسائل پیش رو میباشد که با توجه به اشکالات قوانین مصوب و گستردگی آن در جنوب استان کرمان بحران­هایی را ایجاد کرده­است. لذا در این تحقیق با نگاهی بومی که قابل تسری به ‌سیاست‌های کلی تابعیت‌ ‌‌‌‌می‌باشد برآنیم که از وضعیت‌‌ بی‌تابعیتی جلوگیری کنیم‌‌. همچنین این پژوهش کوششی است برای شناخت آسیب‌ها و موانع موجود و ارتباط موثر با اتباع افغان به منظور تثبیت امنیت استان و در انتهای هر بحث راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه گشته است‌.
روش شناسی: این تحقیق از نوع کاربردی بر پایه مطالعات اسنادی و میدانی از نوع کیفی بر‌‌‌‌ پایه­‌ی مصاحبه با کارشناسان و متخصصان است‌.
یافته­ها: براساس مطالعات انجام شده فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان با مشکل جدی بی­تابعیتی (دائم و موقت) مواجه میباشند و عدم حمایت دولت­ها از چنین افرادی باعث محرومیت آنها از خدمات عمومی و به دنبال آن خطرات امنیتی انتظامی می­گردد. بنابراین علل ایجاد بی تابعیتی گسترده، مشکلات و موانع قانونی  و راه حل­های این مساله مورد بررسی قرار گرفته­است.
نتایج: در پایان طرح برای جلوگیری از‌‌ بی‌تابعیتی گسترده‌‌، استفاده از سیستم خون برای اعطای تابعیت از طریق مادر و یا تفسیر موسع از ماده­ی 976 قانون مدنی به منظور اعطای تابعیت بوسیله مادر پیشنهاد ‌می‌گردد‌. از طرف دیگر به نظر می‌رسد سیاست­های کلان ایران در رابطه با نحوه­ی اعطای تابعیت و کنترل جمعیت با توجه به شرایط امروز جامعه قابل تغییر و بهبود است. بنابراین اصلاح قوانین اعطای تابعیت به منظور ایجاد تغییرات جمعیتی و نخبه سالاری به طرق مختلف بیان شده است.

کلیدواژه‌ها