بار بهداشت عمومی در برابر صدمات ناشی از ترافیک جاده ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مترجم مسئول

2 دانشجوی دکترا روانشناسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات ناجا

چکیده

سیستم‌‌های حمل و نقل جاده‌‌‌ای از طریق مسیرهای پیچیده سلامت انسان را تحت تأثیر قرار‌‌‌ می‌دهند. دولت‌ها در زیرساخت‌‌های جاده‌‌‌ای ‌‌‌سرمایه‌گذاری‌‌‌ می‌کنند زیرا این رشد اقتصادی را تشکیل‌‌‌ می‌دهد، که مزایای مستقیم و غیرمستقیم سلامتی را به دنبال دارد. با این حال، وابستگی بیش از حد به وسایل نقلیه موتوری به دلیل آسیب دیدگی در جاده ها، آلودگی هوا و کاهش فعالیت بدنی، از جمله سایر عواقب، به سلامت و رفاه اجتماعی آسیب‌‌‌ می‌رساند. در این فصل، ما با بررسی مکانیزم‌‌هایی که حمل و نقل جاده‌‌‌ای بر سلامت مردم تأثیر‌‌‌ می‌گذارد شروع‌‌‌ می‌کنیم. در مرحله بعدی، ما میزان از دست دادن سلامتی به دلیل آسیب دیدگی و آلودگی وسایل نقلیه نسبت به سایر بیماری‌ها در مناطق مختلف را در سطوح مختلف توسعه اقتصادی بررسی‌‌‌ می‌کنیم.
ما نشان‌‌‌ می‌دهیم که تأثیرات بهداشتی حمل و نقل جاده‌‌‌ای موتوری از مهم‌ترین دلایل از دست دادن سلامتی در تمام مناطق جهان است. سرانجام، ما چگونگی ساخت تخمین محققان از بار آسیب دیدگی جاده‌‌‌ای در محیط‌‌های ضعیف اطلاعات را توصیف‌‌‌ می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها