مطالعه مردم شناختی راهکارهای نهادینه کردن مکتب شهید قاسم سلیمانی در بین جوانان، با تاکید بر رویکرد تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی، عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، ایران، (نویسنده مسئول)، تلفن: 09133429708- email: soltanpoor@zarandiau.ac.ir

2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان- email:kadkhodakeyvan@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: شهید و شهادت برای یک ملت، وسیله حرکت و مقدمه پیروزی است و محدود به ملت خاصی نیست، از اهداف تحقیق نهادینه کردن مکتب شهید قاسم سلیمانی است.
روش: روش پژوهش بر اساس روش ترکیبی (کیفی- کیفی). روش مردم‌نگاری تفسیری و مردم‌نگاری موردی. تکنیک تحقیق از نوعمشاهده مشارکتی، مصاحبه سنجه‌های غیر مزاحم یا غیر واکنشی (اسناد و مدارک)، زمینه نویسی (یادداشت برداری).
نتایج: شهید قاسم سلیمانی به‌تنهایی یک مکتب بود و اولین مؤلفه‌ی مکتب او ذیل مجموعه‌ی فکری امامین بود، (امام خمینی ره و امام خامنه‌ای بوده است) دومین مؤلفه ولایت مداری ایشان بوده است که اعتقاد خاصی داشتند به پیوند ناگسستنی بین ولایت و مردم. سومین مؤلفه عقلانیت ایشان بوده است، تدبیرات ایشان مبتنی بر یک روش عقلی؛ مثلاً سپاه قدس را با مدل عقلانی توسعه دادند و مقتدرانه توانستند بیرون از مرزهای ایران تأثیرگذار باشند و جریان سازی نمایند، چهارمین مؤلفه، عنصر معنویت، با چند کنش ایشان همراه بوده است، 1- تجهد داشتند، دائماً در حال نماز شب بودند.2- در نمازهای واجب حضور قلب داشتند، 3- بکاء ایشان دارای قلبی پر از نور بودند و بسیار اهل گریه بودند، این گریه‌ی معنویت است اثر افسردگی نیست، این گریه، گریه‌ی نشاط، عشق و عقلانیت است.4- ایشان بسیار توسل به ائمه داشتند. پنجمین مؤلفه‌ی مکتب ایشان، عنصر عشق و محبت است مخصوصاً به خلق خدا. ششمین مؤلفه، مقاومت ایشان معتقد به نظریه‌ی مقاومت بودند. راهکارهای نهادینه کردن مکتب قاسم سلیمانی:1- پرداختن به نهاد آموزش‌وپرورش، لازم است مکتب شهید قاسم سلیمانی از دبستان تا دانشگاه به‌صورت چند واحد درسی تدریس شود.2- پرداختن به نهادینه کردن مکتب شهید قاسم سلیمانی توسط رسانه‌ها 3- ایجاد اتحاد و یکپارچگی سازمان ها و نهادها و اجتناب از جزیره‌ای عمل کردن. 4- لازم است به‌صورت اختصاصی وارد حوزه اقتصاد شده و طوری عمل کنیم که همه‌ی حوزه‌ها همگام در جهت معیشت مردم همت کنند تا پیرامون آن شاهد نهادینه کردن مکتب شهید قاسم سلیمانی باشیم.
کلمات کلیدی: شهادت، ایثار، فرهنگ، معرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
- آزاد بخت، مروت. (1382)؛ جامعه‌شناسی جنگ. تهران: چاپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران.
- آقا بخشی، علی. (1383)؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار،
- ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا؛ . (1387)؛ جامعه‌شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان.
- باشگاه خبرنگاران جوان. (1398)؛ یازده ویژگی برجسته از شخصیت حاج قاسم سلیمانی، بیست دی‌ماه، برگرفته از سایت جوان.
- بخشی، حامد؛ و بستان، زهرا. (1393)؛ تحلیل محتوای جلوه‌های ایثار در سینمای دفاع مقدس طی سالهای 1360 تا 1386، فصلنامه مطالعات ملی. سال پانزدهم، شماره 1، صص 72- 47.
- تنهایی، ابوالحسن. (1391)؛ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی، چاپ اول، نشر: تهران علم.
- جان‌فشان، کامران؛  حسینی، مهین. (1389)؛ «ماهیت و چیستی ایثار و شهادت و ارتباط آن با توسعه کشور».
- جعفریان، گلستان، 1382، شما کدام طرفی هستید برادر؟! نگاهی به زندگی و شخصیت شهید کلاهدوز، مرداد ماه، مجله سوره اندیشه، شماره 3، صص 51- 46.
 - چراغی، نسرین؛  اسلام‌پناه، مریم. (1389)؛ «تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت در گسترش اخلاق و معنویت در جامعه
- حمیدی سهراب، یعقوبی رضا، روزبهانی روح‌انگیز، فردرو محسن. (1380)؛ کتاب جامعه و فرهنگ. (مجموعه مقالات)، جلد 1، چاپ 2، انتشارات آرون.
- داور پناه، مهدی. (1386)، نظریه شناخت اجتماعی یا رفتار اطلاعاتی، چاپ اول، تهران، نشر آگاه.
- سعیدی، سید محسن. (1398)؛ نظریه‌های انسان‌شناسی، چاپ دوم، انتشارات: دانشگاه یزد.
- ساروجانی، باقر،. (1375)، درآمدی بر دایرة‌المعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان، ص 579.
- سعیدمنش، نصرت‌الله؛  الهی، فروزان. (1389)؛ «آثار و پیامدهای فرهنگی ایثار و شهادت در مقابل تهاجم فرهنگی».
- سروستانی. (1390)؛ آسیب‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، چاپ ششم، انتشارات اوقاف. ص 250.
- صالحی عمران، ابراهیم؛  سبحانی نژاد، مهدی؛  و فرهیخته. (چهارباشلو)، حسین. (1394)؛ تحلیل میزان توجه به مؤلفه‌های شهدا و ایثارگران. (1398)؛ دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی، دو فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد. دوره جدید، شماره 6، بهار و تابستان، صص 234- 211.
- صالحی عمران، ابراهیم؛  اکبرپور زنگلانی، محمدباقر. (1386)؛ «بررسی میزان تحقّق هدف اجتماعی ایثارگری در آموزش‌وپرورش دوره متوسّطه. (مطالعه موردی: دانش آموزان و دبیران متوسطه نظری)؛ ». مجموعه مقالات همایش آسیب‌شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مازندران: دانشگاه مازندران، صص 281- 249.
- کوزر، لوئیس. (1358)؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ سوم، انتشارات علمی.
- گزارش خبرگزاری برنا. (1398)؛ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، برگرفته از سایت جوان، بیست بهمن.
- طاهرزاده، اصغر. (1399)؛ در زیارت شهید حاج قاسم سلیمانی؛  در جست‌وجوی عشق گمشده، اردیبهشت و خرداد، مجله پاسدار اسلام، شماره 457 و 458. (3 صفحه، از 46 تا 48)؛
- علاقه‌مند، علی. (1379)؛ جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، چاپ بیست و ششم، نشر روان.
- غلام پور، احمد. (1393)، «شجاعت، شاخصه شفیع‌زاده بود؛ تأثیرات شخصیت شهید شفیع‌زاده درراه اندازی توپخانه سپاه پاسداران در خاطرات سردار احمد غلام پور»، گزارش، آبان ماه، مجله شاهد یاران، شماره 109، صص 95- 94.
- فرهیخته، شمس‌الدین. (1377)؛ فرهنگ فرهیخته، واژه‌ها و اصطلاحات سیاسی، حقوقی، انتشارات زرین، چاپ اول، ص 76 ـ 575.
- مجموعه مقالات. (1398)؛ همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، کرمانشاه: دانشگاه رازی، صص 116- 106. - 185. 198
- مهدوی، یحیی. (1341)؛ جامعه‌شناسی یا علم‌الاجتماع، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
- مهدی آزاد، محمود. (1375)؛ با عبادت تا معراج، تهران: نشر شاهد.
-محمد پور، احمد. (1392)؛ روش تحقیق کیفی ضد روش 1، چاپ دوم، انتشارات طیف نگار.
 
- Almond، G.A, (1990).the study of Dolitical culture، in A Disciplin divided: school and sects in political science، Newbuly park، sage.
- Atkinson p, and M. Hammersley (1994), Ethnograohy and participant Observation; In: N.Denzin and Y. Lincoln (ends).
- Finken, S. (2000); Bringing Ethnography Home: Reflections upon a style of Enquiry, in proceedings of IRIS (23).pp563- 573.
- Goble, Lou (2001), Blackwell Guide to philosophical Logic, Wiley –Black well.
- Gubrium, j.f. and James A. Holesteim (2001), Hand book of interview Research.London: sage publications Inc.
- Hamel, Jacques, Stephane Dufour and Dominic Fortin (1993).Case study Methods, Londons: sage publication Inc.
- Jorgenson, Danny (1989), participant Observation, London: Sage publications Inc.
- May, Tim (2001), Social Research: Issues, Methods and Process, London: Open University press.
- Otto, Tom (1999), The Anthropological Methods: Taking Them Home, In Anthropologiens Muligheder Ogmetoder iEget Samfund.
- Persman, Ellen, and Sara R. Curran (2006), a Handbook for Social Science Field Research.
- Robben, Antonius & Jeffrey Sluka (2007), Ethnographic Field work: Anthropological Reader, Blackwell publishing.
- Sanjek.R. (1999),Fieldnotes: Tge Making of Anthropology,Ithaca: Cornell University press.
- Scale, C. (1999) The Quality of Qualitative Research, Thousand Oaks, CA: Sage publications Ltd.
- Singelton, R, and et al. (2005), Aproaches to Social Research, London: Sage publication.
- Yin, R.K. (2003), Case Study Research: Design and Methods, Third Edition, London: Sage.