نمایه نویسندگان

ب

  • بهرامی خوشکار، رضا زندگی سالم با رویکرد پیشگیری از رفتارهای پرخطر‌‌، خشونت‌‌‌، اعتیاد و سوء مصرف مواد [دوره 26، شماره 26، 1397، صفحه 73-113]

پ

  • پارسای، رضا درک‏ ‏عملکرد‏ ‏ایمنی‏ ‏راه‏ ‏کشورهای‏ ‏عضو‏ ‏سازمان‏ ‏همکاری‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی [دوره 26، شماره 26، 1397، صفحه 137-166]
  • پور احمدیان ندیکی، هادی زندگی سالم با رویکرد پیشگیری از رفتارهای پرخطر‌‌، خشونت‌‌‌، اعتیاد و سوء مصرف مواد [دوره 26، شماره 26، 1397، صفحه 73-113]
  • پورهمتی، امین ‌بهینه‌سازی جانمایی اماکن پلیس [دوره 26، شماره 26، 1397، صفحه 115-136]

چ

  • چراغپور، روح الله بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوب استان کرمان و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح وضعیت موجود [دوره 26، شماره 26، 1397، صفحه 45-71]

س

  • سعادتی، محمد علی جایگاه مدیریت مساجد در نهادینه سازی باورهای دینی و توسعه نظم و امنیت اجتماعی (مطالعه‌ی موردی شهر کرمان) [دوره 26، شماره 26، 1397، صفحه 17-44]

ک

  • کولیوند، علیرضا درک‏ ‏عملکرد‏ ‏ایمنی‏ ‏راه‏ ‏کشورهای‏ ‏عضو‏ ‏سازمان‏ ‏همکاری‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی [دوره 26، شماره 26، 1397، صفحه 137-166]

م

  • محمدحسنی، رضا بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوب استان کرمان و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح وضعیت موجود [دوره 26، شماره 26، 1397، صفحه 45-71]