نمایه نویسندگان

ا

  • اخواست، حمیده اقدامات فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 141-176]

پ

  • پارسای، رضا ارتقا‏ ‏ایمنی‏:‏‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏قانون‌گذاری [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 177-203]

ح

  • حیدری، سجاد آسیب شناسی حقوقی حضور اتباع افغان در استان کرمان [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 41-87]

خ

  • خواجویی نژاد، مجید اقدامات فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 141-176]

س

  • سلطان پور، فاطمه بررسی جامعه‌شناختی نقش خانواده در بزه‌کاری نوجوانان (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطه دوم ناحیه یک شهر کرمان سال 1398)‌‌‌‌ [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 17-39]

ش

  • شافعی، بهروز بررسی نقش ناجا در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 115-140]

ک

  • کولیوند، علیرضا ارتقا‏ ‏ایمنی‏:‏‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏قانون‌گذاری [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 177-203]

م

  • میرزایی، سمنبر بررسی جامعه‌شناختی نقش خانواده در بزه‌کاری نوجوانان (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطه دوم ناحیه یک شهر کرمان سال 1398)‌‌‌‌ [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 17-39]
  • مهدیان نسب، محمد واکاوی رویکردهای نوین پلیس در پیشگیری از جرم در بیانات مقام معظم رهبری [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 89-114]

ن

ی

  • یادگارنژاد، امین بررسی نقش ناجا در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 30، شماره 30، 1398، صفحه 115-140]