نمایه نویسندگان

ا

 • اسد پور، حامد اثر دو هفته مصرف مکمل مایتوکیو (MitoQ) و تمرین استقامتی بر هورمون استرسی و عملکرد هوازی و بی‌هوازی نیروهای یگان ویژه شهر کرمان [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 17-40]
 • امینی زاده، سهیل اثر دو هفته مصرف مکمل مایتوکیو (MitoQ) و تمرین استقامتی بر هورمون استرسی و عملکرد هوازی و بی‌هوازی نیروهای یگان ویژه شهر کرمان [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 17-40]

پ

 • پورنخعی، علی اثر دو هفته مصرف مکمل مایتوکیو (MitoQ) و تمرین استقامتی بر هورمون استرسی و عملکرد هوازی و بی‌هوازی نیروهای یگان ویژه شهر کرمان [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 17-40]

ت

 • تاج خراسانی، سمیرا بررسی رابطه اعتیاد به مواد مخدر و جرم اخاذی در شهر کرمان [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 67-86]

ح

 • حقیقی، مجتبی تعیین ‌‌‌‌توانمندی‌های لازم برای استخدام کارکنان ناجا و ‌اولویت‌بندی آن‌ها با رویکرد آینده نگرانه [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 87-116]
 • حکاک زاده، مجید بررسی عوامل مرتبط و شناسایی راهکارها و شیوه‌های موثر کاهش سرقت به عنف در شهرستان کرمان [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 135-165]

ز

 • زابلی راینی، فاطمه شناسایی و احصاء ‌‌‌چالش‌ها و تهدیدها و روش‌های پیشگیری از جرائم مرتبط با شرکت‌های کاغذی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 41-65]

س

 • سلطانی نژاد، محسن شناسایی و احصاء ‌‌‌چالش‌ها و تهدیدها و روش‌های پیشگیری از جرائم مرتبط با شرکت‌های کاغذی (مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 41-65]

ع

 • علیزاده، محمد حسین نقش نماز در تعالى فرهنگى-اجتماعى سبک زندگى اسلامى با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالی) [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 117-133]

ق

 • قادرپناه، زانیار نقش نماز در تعالى فرهنگى-اجتماعى سبک زندگى اسلامى با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالی) [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 117-133]

م

 • میرزایی، محمد حسن بررسی عوامل مرتبط و شناسایی راهکارها و شیوه‌های موثر کاهش سرقت به عنف در شهرستان کرمان [دوره 32، شماره 32، 1399، صفحه 135-165]