پرسش‌های متداول

درصورت بروز هرگونه مشکل و یا پرسشی درباره ارسال مقاله از طریق سامانه و یا سایر موضوعات با شماره 03432111101 تماس بگیرید و یا از طریق صفحه تماس با ما، درخواست خود را ارسال فرمایید.

آیا در نشریه دانش انتظامی کرمان همزمان چند مقاله از یک نویسنده در یک مجله انتشار می یابد؟

خیر. عدم پذیرش همزمان چند مقاله از یک نویسنده در یک مجله

در طول یکسال، چند مقاله از یک نویسنده در نشریه به چاپ می رسد؟

در طول یک دوره یکساله (چهار فصل) این نشریه فقط قادر به چاپ یک مقاله از هر نویسنده می باشد.

فرآیند داوری مقالات ارسالی به نشریه چگونه است؟

1. فرآیند داوری این نشریه از نوع داوری همتا است که فرآیندی که در آن از نظرات افرادی که در زمینه مقاله ارسالی دارای تخصص و دانش یکسان هستند، استفاده می شود.


2. روش داوری مقالات ارسالی به نشریه به گونه ای تعریف شده است که داور به نام نویسنده دسترسی ندارد و نویسنده را نمی شناسد و یا داوری باز که هر دوطرف یکدیگر را نمی شناسند.


3. پذیرش و داوری مقاله ارسالی توسط نویسندگان مقاله حداقل در یک دوره زمانی سه ماهه انجام می پذیرد.

صاحب امتیاز این نشریه کیست؟

صاحب امتیاز این نشریه، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان و رده بالا دستی آن پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا است.

آیا نشریه برای پذیرش و انتشار مقاله، هزینه ای دریافت می کند؟

این نشریه برای پذیرش و انتشار مقالات، هیچ گونه هزینه ای اخذ نمی کند و کلیه فرایندها کاملاً به صورت رایگان انجام می پذیرد.

گواهی پذیرش و انتشار مقاله چگونه دریافت می شود؟

نویسندگان مقاله می توانند بعد از پذیرش و انتشار مقاله نسبت به اخذ گواهی مقاله به دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان مراجعه کنند یا با شماره تلفن 03432111101 تماس حاصل نمایند

در صورتی که مقالات ارسالی به نشریه بنا به هر دلیلی مورد پذیرش قرار نگیرد، آیا نویسنده مقاله حق اعتراض دارد؟

در صورتی که مقالات ارسالی به نشریه بنا به هر دلیلی مورد پذیرش قرار نگیرد، نویسنده مقاله حق اعتراض و بررسی و بازنگری مقاله خود را دارد. و می تواند از طریق سایت اعتراض خود را اعلام نماید که در کوتاه ترین زمان بررسی و نتیجه خدمت نویسنده ارسال کننده مقاله ارسال می شود