فرایند پذیرش مقالات

1. عدم پذیرش همزمان چند مقاله از یک نویسنده در یک مجله

2. در طول یک دوره یکساله (چهار فصل) این نشریه فقط قادر به چاپ یک مقاله از هر نویسنده می باشد.

3. فرآیند داوری این نشریه از نوع داوری همتا است که فرآیندی که در آن از نظرات افرادی که در زمینه مقاله ارسالی دارای تخصص و دانش یکسان هستند، استفاده می شود.

4. روش داوری مقالات ارسالی به نشریه به گونه ای تعریف شده است که داور به نام نویسنده دسترسی ندارد و نویسنده را نمی شناسد و یا داوری باز که هر دوطرف یکدیگر را نمی شناسند.

5. پذیرش و داوری مقاله ارسالی توسط نویسندگان مقاله حداقل در یک دوره زمانی سه ماهه انجام می پذیرد.

6. صاحب امتیاز این نشریه، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان و رده بالا دستی آن پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا است.

7. این نشریه برای پذیرش و انتشار مقالات، هیچ گونه هزینه ای اخذ نمی کند و کلیه فرایندها کاملاً به صورت رایگان انجام می پذیرد.

8. نویسندگان مقاله می توانند بعد از پذیرش و انتشار مقاله نسبت به اخذ گواهی مقاله به دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان مراجعه کنند یا با شماره تلفن 03432111101 تماس حاصل نمایند.

9- در صورتی که مقالات ارسالی به نشریه بنا به هر دلیلی مورد پذیرش قرار نگیرد، نویسنده مقاله حق اعتراض و بررسی و بازنگری مقاله خود را دارد.

10- نحوه دسترسی به محتوای مقالات مجله به صورت رایگان در قالب فرمت pdf است.

11-  مقالات انتشار یافته به صورت فصلی در وبسایت نشریه آرشیو می شود و در صورت بروز مشکل در سایت در آرشیو دفتر تحقیقات کاربردی نگهداری می شود.